Spectacular Show Jurassica

Spektakularna predstava „Jurassica“ naša je najnovija i najveća atrakcija u parku od 2021. godine.

Riječ je o spektaklu sa zanimljivom pričom za odrasle i djecu.
Ovdje ćete vidjeti kompleksno i ručno izrađen set i naše detaljne kostime dinosaura u akciji uživo.

Ograničenja

nema

Trajanje predstave

25min – 30min

Informacije

Fotografiranje moguće nakon predstave